Kako resetovati Windows 8 lozinku

Ukoliko Vam je računar zaključan, a zaboravili ste Vašu lozinku nemojte brinuti, jer ćemo Vam ovde pokazati kako da resetujete Vašu lozinku potpuno besplatno. Sve što Vam je potrebno je neki drugi računar na kojem možete skinuti potreban softver koji je naravno besplatan.

1. Preuzmite Hiren’s BootCD Zip File.

Kako resetovati lozinku na svim Windowsima

2. Ekstraktujte (raspakujte) Zip faj koji ste preuzeli.

Kako resetovati lozinku na svim Windowsima-1

3. Pronadjite gde ste raspakovali Vaš .ISO ili Disc Image fajl. Sada je potrebno da .ISO fajl narežemo na disk.

     a. Ukoliko koristite Windows 8 ili 8.1 idite desni klik na .ISO Image fajl i selektujte Burn disk image.

     b. Ukoliko koristite Windows 7 samo dupli klik na .ISO Image fajl.

Kako resetovati lozinku na svim Windowsima-2

4. Sada selektujte Vaš rezač iz padajuće liste, čekirajte polje ispred Verify disc after burnig i spremni ste da kliknete na dugme Burn nakon čega će početi da se narezuje .ISO Image fajl kojeg ste prethodno preuzeli i raspakovali.

Kako resetovati lozinku na svim Windowsima-3

5. Na Vašem zaključanom računaru je potrebno u BIOS-u prometiti redosled butovanje (pokretanja), gde ćete izabrati CD/DVD čitač kao prvi uređaj koji će se pokrenuti.

Kako resetovati lozinku na svim Windowsima-

6. Kada ste promenili redosled pokretanja, ubacite Hire’s Boot CD u Vaš čitač na zaključanom računaru i restartujte ga.

7. Pojaviće Vam se poruka “Press any key to boot from CD/DVD. Pritisnite Enter na Vašoj tastaturi.

Kako resetovati lozinku na svim Windowsima-4

8. Kada ste pritisli Enter dugme pojaviće Vam se Hiren’s boot Menu. Selektujte Mini Windows XP koristeći strelice gore/dole na Vašoj tastaturi i pritisnite Enter.

Kako resetovati lozinku na svim Windowsima-5

9. Kada ste ušli u Mini Windows XP Desktop okruženje, uđite u My Computer i pronađite Local Disk. U našem slučaju Local Disk je sa slovom D:

Kako resetovati lozinku na svim Windowsima-6

10. Nakon što ste locirali i saznali slovo Vašeg Local Diska. Zatvorite My Computer prozor.

11. Pronađite na desktopu ikonicu HBCD Menu, kada je otvorite kliknite na Programs.

12. Kada kliknete na Programs dobićete padajući meni gde ćete selektovati -> Passwords / Keys -> Windows Login -> NTPWEdit (Reset XP/Vista /7 Password, iako se ne spominje Windows 8, ovo radi i kod Windows 8 i Windows 8.1 lozinke.

Kako resetovati lozinku na svim Windowsima-7

13. U NTPWEdit 0.3 prozoru promenite slovo Vašeg drajva do putanje SAM fajla na Local Disku. U našem primeru slovo Local Disk drajva je (D:). Dakle ja ću u NTPWEdit 0.3 prozoru promeniti slovo drajva u (D:) umesto (C:) i kliknuti na (Re)open gde će mi se pojaviti svi korisnici.

14. Sa liste korisnika selektujte korisnika kojem je potrebno resetovanje login lozinke i kliknite na Change Password dugme, u drugom prozoru će Vam se pojaviti da upišete novu lozinku. Možete ostaviti prazna polja kako bi je uklonili ili upisati novu lozinku koju želite.

Kako resetovati lozinku na svim Windowsima-8

15. Kada ste završili sa upisivanjem kliknite na OK dugme, pa zatim na Save Changes dugme i na kraju Exit.

Kako resetovati lozinku na svim Windowsima-9

16. Izvadite Vaš disk i CD/DVD čitača i restartujte Vaš računar.

Kako resetovati lozinku na svim Windowsima-10

17.Ukoliko ste ostavili prazna polja za upisivanje nove lozinke neće Vam se pojavljivati prozor za upisivanje Vaše lozinke kako bi pristupili računaru, ali ukoliko ste promenili tj. upisali novu lozinku upišite je i pri logovanju na Windows OS kada Vam se pojavi polje za upisivanje lozinke.