ISO 14001/ ISO 50001

ISO 14001/ ISO 50001

ISO 14001 podržava organizaciju da poboljša svoj učinak na životnu sredinu i ispuni svoje obaveze usaglašenosti sa zakonskom regulativom.

ISO 50001 je međunarodni standard za Sistem menadžmenta energijom, koji osigurava da organizacije koje ga sertifikuju imaju uspostavljene procedure za pravilno upravljanje energijom.

Zašto ISO 14001 i ISO 50001?

ISO 14001 podržava organizaciju da poboljša svoj učinak
na životnu sredinu i ispuni svoje obaveze usaglašenosti sa
zakonskom regulativom.

ISO 14001 je razvijen da pomogne organizacijama u smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu, ali pored poboljšanja standarda životne sredine i performansi, organizacije mogu da iskoriste brojne ekonomske koristi, uključujući visoku usaglašenost
sa zakonskim zahtevima primenom ovog standarda.

Prvo, smanjenjem rizika od zakonskih kazni i smanjenja operativnih troškova. Drugo, dovodi do smanjenja otpada i potrošnje resursa. Treće, organizacija pokazuje stratešku opredeljenost poštujući propise životne sredine čime postiže konkurentsku prednost
u odnosu na organizacije koje nemaju sertifikovan ISO 14001.

Kome su ISO 14001 i ISO 50001 potrebni?  Svim organizacijama koje žele da na sistematski način budu
u lancu odgovornosti smanjenja uticaja na životnu sredinu i uštedi prirodnih resursa. Uz pozitivan imidž, mnoge organizacije mogu uštedeti novac primenom Sistema menadžmenta životnom sredinom.
To se može postići smanjenjem incidenata koji mogu rezultirati troškovima odgovornosti, sposobnošću da se osigura po razumnoj ceni i očuvanjem ulaznih materijala i energije.
Ovo poboljšanje u kontroli troškova predstavlja korist koja se
ne može zanemariti prilikom donošenja odluke o primeni Sistema menadžmenta životnom sredinom.

Koristi od sertifikacije standarda ISO 14001 i ISO 50001

  • Učestvovanje na javnim nabavkama
  • Preduslov za saradnju sa velikim sistemima
  • Smanjenje potrošnje sirovina i resursa, smanjenje potrošnje i troškova energije, smanjenje otpada uz smanjenje troškova odlaganja i poboljšanje efikasnosti procesa
  • Konkurentska prednost kroz poboljšanje imidža organizacije i povećanja tržišnog udela
  • Poboljšanje performansi životne sredine
  • Usklađenost sa zahtevima zakonskih propisa

ISO 50001 je međunarodni standard za Sistem menadžmenta energijom, koji osigurava da organizacije koje ga sertifikuju
imaju uspostavljene procedure za  pravilno upravljanje energijom.

Kako organizacije postaju sve osetljivije na radnu sredinu i troškovi energije se stalno povećavaju, sertifikacija ISO 50001 može biti alat za osiguranje efikasne upotrebe energije i učešće u naporima da se spasu prirodni resursi i smanje troškovi.
Sistem menadžmenta energijom ISO 50001 strukturiran je na sličan način kao standard ISO 14001. 
Organizacije koje su već sertifikovane prema standardu ISO 14001 mogu da u svoj sistem integrišu i zahteve standarda ISO 50001 kako bi povećale produktivnost procesa, istovremeno osiguravajući nižu cenu proizvoda kroz smanjenu potrošnju energenata. 

Organizacije mogu imati velike koristi od sertifikacije ove grupe standarda kroz identifikaciju velikih čistijih proizvodnih projekata.
ISO 14001 i ISO 50001 može biti vrlo efikasno sredstvo
za identifikaciju troškova i načina uštede.