ISO 22000 / HACCP

ISO 22000 / HACCP

Standard ISO 22000 je međunarodni standard koji postavlja zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću hrane za organizacije koje deluju
u industriji prehrambenog lanca, kako bi pokazale svoju sposobnost da kontrolišu opasnosti i osiguraju bezbednost hrane.

Poštovanje standardnih operativnih procedura …

Zašto ISO 22000 i HACCP?

Standard ISO 22000 je međunarodni standard koji postavlja zahteve
za Sistem menadžmenta bezbednošću hrane za organizacije koje deluju u
industriji prehrambenog lanca, kako bi pokazale svoju sposobnost da kontrolišu opasnosti i osiguraju bezbednost hrane. ISO 22000 je objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO)
i objedinjuje zahteve HACCP, preduslovne programe (PRP i OPRP),
zahteve postojećeg zakonodavstva i opšte principe Sistema menadžmenta.

Bezbednost hrane je povezana sa prisustvom opasnosti u hrani.
Pošto se opasnost može javiti u bilo kojoj fazi u lancu ishrane, 
neophodno je da se sprovode adekvatne kontrole.

Kome su ISO 22000 i HACCP potrebni?

Zahtevi standarda ISO 22000 i HACCP primenjuju se na sve vrste organizacija koje su uključene u bilo koji deo lanca snabdevanja
hranom, bez obzira na njihovu veličinu, aktivnost i sektor.

Koristi od sertifikacije standarda ISO 22000 i HACCP


• Učestvovanje na javnim nabavkama
• Usklađenost sa zakonskom regulativom
• Poboljšanje preduslovnih programa
• Eliminisanje opasnosti od potencijalno nebezbednih proizvoda
• Konkurentska prednost i povećanje tržišnog udela kroz povećanje poverenja kupaca i drugih zainteresovanih strana HACCP je međunarodna direktiva, koja deluje proaktivno
u upravljanju pitanjima bezbednosti hrane kroz strukturirani pristup razvoja sistema koji identifikuje i proverava rizike
i njihovu ozbiljnost uzrokovanu priznatim mikrobiološkim, hemijskim i fizičkim opasnostima. HACCP sistem je obavezan
u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane iz 2009. godine. HACCP je primenjiv na organizacije svih vrsta koje su uključene
u bilo koji deo lanca snabdevanja hranom, bez obzira na njihovu veličinu, aktivnosti ili sektor. To uključuje organizacije primarnog sektora (poljoprivreda, ratarska proizvodnja), organizacije sekundarnog sektora (organizacije za proizvodnju hrane i hrane
za životinje) i organizacije specijalizovane za skladištenje, distribuciju, veleprodaju i maloprodaju prehrambenih proizvoda. ISO 22000 FSMS je dizajniran da omogući organizacijama
rad i kontrolu rizika bezbednosti hrane duž lanca ishrane,
kako bi se osiguralo da je hrana bezbedna u trenutku
konzumacije.
Standard pruža međunarodnu harmonizaciju u oblasti standarda bezbednosti hrane, nudi alat za sprovođenje HACCP
(Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) u celom lancu snabdevanja hranom.